ซีรีส์ผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

    ความหนาแน่น

รุ่นภูเขา(CT-มอก)
 

ผลิตด้วยระบบ Celuka Foam เป็นเทคโนโลยีเยอรมัน โดยเนื้อสารจะผ่านหัว Die ที่มี Lip กลางแล้วทำการ chocking ด้วยความเย็นเพื่อให้เนื้อสารประกบติดกันพร้อมบีบอัด ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความหนาแน่นสูงเหมาะกับงาน out door ที่สุด สามารถไสปรับผิวตามขอบแผ่นในงานเฟอร์นิเจอร์ได้ดี รับแรงกระแทกได้สูงสกรูซ้ำได้

      0.62-0.75 g/cm
รุ่นภูผา(PT-เทียบเท่า มอก)
 

ผลิตด้วยระบบ Co-trude เป็นเทคโนโลยีจีน โดยเนื้อสารจะผ่านหัว Die ที่ไม่มี Lip กลาง แต่จะมีการฉีดผิวเคลือบแทนด้วย ASA ซึ่งจะทำให้ผิวมีความเงาและแข็งซึ่งทางบริษัทต้องการเพิ่มความหนาแน่นที่เนื้อสารเพื่อสามารถนำไปใช้งงานใกล้เคียงกับรุ่น มอก.ใช้งานภายนอกได้ดี รับแรงกระแทกได้ดี

      0.55-0.65 g/cm
รุ่นภูหิน(PS)
 

ผลิตด้วยระบบ Co-extrude เป็นเทคโนโลยีจีน โดยเนื้อสารจะผ่านหัว Die ที่ไม่มี Lip กลาง แต่จะมีการฉีดผิวเคลือบแทนด้วย PVC ซึ่งจะทำให้ผิวมีความแข็งระดับหนึ่งโดยเฉพาะความหนา 3-4 มม. จะมีความแข็งผิมไม่มาก สินค้ารุ่นนี้เหมาะกับงานป้ายทั่วไปและงานCNC

      0.52-0.65 g/cm
รุ่นสิงห์(LN)
 

ผลิตด้วยระบบ Semi  Celuka Foam เป็นเทคโนโลยีจีนโดยเนื้อสารจะผ่านหัว Die ที่มี Lip กลางแล้วทำการ Chocking ด้วยอุณหภูมิปกติเพื่อให้เนื้อสารประกบติดกันพร้อมการบีบอัดทำให้ผลิตภัณฑ์มีความหนาแน่นระดับหนึ่งเหมาะสมกับงานป้ายทั่วไป เฟอรนิเจอCNC

      0.52-0.65 g/cm
รุ่นเสือ(TG)
 

ผลิตด้วยระบบ Co-extrude เป็นเทคโนโลยีจีน โดยเนื้อสารจะผ่านหัว Die ที่ไม่มี Lip กลางแต่จะมีการฉีดผิววเคลือบแทนด้วยASAจะทำให้ผิวมีความเงาและแข็งซึ่งทางบริษัทต้องการลดความหนาแน่นลงเพื่อลดต้นทุนแข่งกับสินค้าเมืองจีนแต่ไม่ได้ลดคุณภาพทางเคมีจึงทำให้สามารถทำงานภายนอกได้โดยผิวยังมีความแข็งยิงสกรูซ้ำได้หมาะกับงานป้ายCNCเฟอร์นิเจอร์

      0.45-0.52 g/cm