PR5-ท้องเรียบ

รุ่น PR5-ท้องเรียบ ลอนเหลี่ยม

สี: ขาว

ความหนา 6มิล  หน้ากว้าง 25 ซม.(พื้นที่ใช้งานจริง)  ใช้ 4 แผ่น ที่ความกว้าง 1 เมตร

ระยะแปมาตรฐาน 40 ซม.

ความยาวมาตรฐาน

3.oo – 3.30 – 3.50 – 3.80 เมตร

4.00 – 4.30 – 4.50 – 4.80 เมตร

5.00 – 5.30 – 5.50 – 5.80 เมตร

6.00 – 6.30 – 6.50 – 6.80 เมตร

และ สามารถสั่งผลิตได้ ตั้งแต่ขนาด 1.50 – 2.99 เมตร  และ 7.00 – 15.00เมตร


PR4-ท้องเรียบ

รุ่น PR4-ท้องเรียบ ลอนกลม

สี: ขาว

ความหนา 6มิล  หน้ากว้าง 25 ซม.(พื้นที่ใช้งานจริง)  ใช้ 4 แผ่น ที่ความกว้าง 1 เมตร

ระยะแปมาตรฐาน 40 ซม.

ความยาวมาตรฐาน

3.oo – 3.30 – 3.50 – 3.80 เมตร

4.00 – 4.30 – 4.50 – 4.80 เมตร

5.00 – 5.30 – 5.50 – 5.80 เมตร

6.00 – 6.30 – 6.50 – 6.80 เมตร

และ สามารถสั่งผลิตได้ ตั้งแต่ขนาด 1.50 – 2.99 เมตร  และ 7.00 – 15.00เมตร


PR2-ลอนคู่

รุ่น PR2-ลอนคู่

สี: ขาว

ความหนา 6มิล  หน้ากว้าง 25 ซม.(พื้นที่ใช้งานจริง)  ใช้ 4 แผ่น ที่ความกว้าง 1 เมตร

ระยะแปมาตรฐาน 40 ซม.

ความยาวมาตรฐาน

3.oo – 3.30 – 3.50 – 3.80 เมตร

4.00 – 4.30 – 4.50 – 4.80 เมตร

5.00 – 5.30 – 5.50 – 5.80 เมตร

6.00 – 6.30 – 6.50 – 6.80 เมตร

และ สามารถสั่งผลิตได้ ตั้งแต่ขนาด 1.50 – 2.99 เมตร  และ 7.00 – 15.00เมตร


PR3-ลอนสาม

รุ่น PR3-ลอนสาม

สี: ขาว

ความหนา 5มิล  หน้ากว้าง 33 ซม.(พื้นที่ใช้งานจริง)  ใช้ 3 แผ่น ที่ความกว้าง 1 เมตร

ระยะแปมาตรฐาน 40 ซม.

ความยาวมาตรฐาน

4.00 – 5.00 – 6.00 – 7.00 – 8.00 เมตร

และ สามารถสั่งผลิตได้ ตั้งแต่ขนาด 1.50 – 15.00เมตร


PR1-ลอนเดี่ยว

รุ่น PR1-ลอนเดี่่ยว

สี: ขาว-เทา-น้ำตาลใบจาก

ความหนา 7มิล  หน้ากว้าง 12.50 ซม.(พื้นที่ใช้งานจริง)  ใช้ 8 แผ่น ที่ความกว้าง 1 เมตร

ระยะแปมาตรฐาน 40 ซม. สีเข้ม 30ซม.

ความยาวมาตรฐาน

4.00 – 5.00 – 6.00 – 7.00 – 8.00 เมตร

และ สามารถสั่งผลิตได้ ตั้งแต่ขนาด 1.50 – 15.00เมตร