บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นโรงงานแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยปณิธานที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลาสวู้ด ( Celuka Foam ) แบบเซลล์ปิดคุณภาพเยี่ยม “ตราภูเขา” เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย และทดแทนการใช้วัสดุไม้ อลูมิเนียม เหล็ก และอื่นๆ ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีล้ำสมัยของประเทศเยอรมัน ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้ทุ่มเท เพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่นิยมและยอมรับสูงสุดจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยพลาสวู้ด จากัด
ปีที่ก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2534

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 500/2 ชั้น 3 อาคาร เค.เอ็ม. ริเวอร์ไซต์
: ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
: กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120
: โทรศัพท์ : 0-2291-9595
: โทรสาร : 0-2291-9570
website : https://www.thaiplastwood.com
e-mail : thaiplastwood@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/thaiplastwood
ID Line : thaiplastwood

ที่ตั้งโรงงาน : 104 หมู่ 5 ซอย 12 ตำบลมะขามคู่
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

ตลาดต่างประเทศ : ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มตลาด : งานสถาปัตยกรรม, งานก่อสร้าง, งานแปรรูป และงานป้ายประชาสัมพันธ์