ยูพีวีซีหรือไวนิล คืออะไร

x12

      ยูพีวีซีหรือไวนิล คือ สารที่เกิดจากการผสมกันระหว่างเมล็ดพลาสติกและสารเคมีปรุงแต่ง ซึ่งผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสารเคมีปรุงแต่งที่ใช้ผสม สำหรับยูพีวีซีหรือไวนิล สารปรุงแต่งที่ใช้ในการผลิตนั้นทำให้ยูพีวีซีหรือไวนิล มีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศและสารเคมีต่าง ๆ สามารถแช่น้ำได้ไม่บวม เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียง แมลงต่าง ๆ ไม่กัดกิน ไม่ลามไฟ และมีน้ำหนักเบา ด้วยคุณสมบัติชั้นเยี่ยมเหล่านี้เอง ที่ทำให้ประเทศทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรปและออสเตรเลีย หรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน ได้มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ ยูพีวีซีหรือไวนิล อย่างมาก

      เนื่องจากพลาสติกนั้นมีหลากหลายคุณภาพ การแบ่งประเภทพลาสติกจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 จำพวกใหญ่ ๆ คือ เทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเสตติ้ง คุณสมบัติที่แตกต่างกัน คือ เทอร์โมพลาสติก สามารถที่จะหลอมละลายได้เมื่อถูกทำให้ร้อนและสามารถที่จะแข็งตัวได้เมื่อมีการทำให้เย็น เทอร์โมพลาสติกจึงนำกลับมาใช้ได้ใหม่เสมอ ในขณะที่เทอร์โมเสตติ้ง ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ใหม่เลย

      ยูพีวีซีหรือไวนิล จัดเป็นพลาสติกจำพวก เทอร์โมพลาสติก โพลีเมอร์ ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาของโมเลกุลโพลี วินเนียล คลอไรด์ ซึ่งคุณสมบัตินี้เอง ที่ทำให้ยูพีวีซีหรือไวนิล เป็นที่ต้องการอยู่เสมอ

เทอร์โมพลาสติก โพลีเมอร์ เกิดจากการผสมสารพลาสติก ผ่านกรรมวิธี
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาอ่านได้ที่: http://www.pvc.org/en/p/what-is-pvc

      ผลิตภัณฑ์ยูพีวีซีหรือไวนิล ได้รับการยอมรับและเชื่อถือให้เป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่งจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรปและออสเตรเลีย หรือกระทั่งประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน ในประเทศอเมริกานั้น ผลิตภัณฑ์ยูพีวีซีหรือไวนิล เป็นที่รู้จักกันในนามของ ผลิตภัณฑ์แผ่นผนังวีนเนียล และได้มีการใช้งานหลากหลาย เพราะคุณสมบัติ การติดตั้งที่ง่ายเป็นระบบ และความคงทนทำให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนวัสดุบ่อยๆ นั่นเอง

ผลิตภัณฑ์ ยูพีวีซีหรือไวนิล จากบริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด

      กรรมวิธีการผลิตของบริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด นั้นเริ่มจากการผสมเมล็ดพลาสติกกับสารปรุงแต่ง ให้ได้ปริมาณที่สมสัดส่วน จากนั้นสารผสมจะถูกนำผ่านการผลิตด้วยวิธีการ เซลลูก้า ซึ่งเป็นการฉีดออกมาและทำให้แข็ง ถือว่าเป็นการผลิตที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าวิธีการ ฟรีโฟม เพราะว่าระบบ เซลลูก้าจะทำให้ผิวหน้าแข็งแรงกว่าและได้ความหนาแน่นมากกว่า หลังจากนั้นจึงมีการผ่านกรรมวิธีที่ทำให้ผลิตภัณฑ์แข็งแรง ไม่บิดเบี้ยว และมีผิวหน้าเรียบ ทนทานต่อแรงกระทบ แล้วเสร็จผลิตภัณฑ์จะผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คคุณภาพก่อนที่จะถูกนำไปห่อและเก็บ หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไทยพลาส โปรดักซ์ เป็นลำดับถัดไป