สมัครงาน

ขณะนี้บริษัทกำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขาย 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- จบ ปวส. หรือปริญญาตรี
- มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
- ขยัน กระตือรือร้น รับผิดชอบ


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- จบ ปวส.หรือปริญญาตรี
- สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ โดยเฉพาะ Ms Word, Ms Excel
- จบใหม่หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี
- ขยัน กระตือรือร้น รับผิดชอบ
- สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
-จบปริญญาตรี
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
-ขยัน กระตือรือร้น รับผิดชอบ


ตำแหน่งพนักงานขับรถ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
-มีประสบการร์ในการทำงานและสามารถขับรถบรรทุก 6 ล้อได้
-ขยัน กระตือรือร้น รับผิดชอบ