ผลิตภัณฑ์ระแนง

11

ผลิตภัณฑ์ระแนง ผลิตด้วยกรรมวิธี เซลลูก้า

11 22

แบบกลวง

1.ขนาด มี 2 ขนาด คือ   

   1.1. กว้าง x หนา: 25 มม. x 25 มม. หรือ 1”x1”

   1.2. กว้าง x หนา: 50 มม. x 25 มม. หรือ 2”x1”
ความยาวมาตรฐาน : 4, 5 และ 6 เมตร

2.สีมาตรฐาน : สีขาว และสีน้ำตาลโอ๊ค

 

แบบตัน

1.ขนาด
   1.1 กว้าง x หนา: 25 มม. x 25 มม. หรือ 1”x1”
   1.2 กว้าง x หนา: 50 มม. x 25 มม. หรือ 2”x1”
ความยาวมาตรฐาน: 4, 5 และ 6 เมตร

2. สีมาตรฐาน : สี่ขาว และสีน้ำตาลโอ๊ค