ความแตกต่างระหว่างแผ่นจีนกับแผ่นTPW

TPW1

แผ่นจีน 
1. เนื้อโฟมไม่มีคุณภาพ เพราะผลิตด้วยสารและสัดส่วนที่มีคุณภาพไม่เท่ากันกับของ Thai Plastwood สามารถสังเกตได้จากเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีรูอากาศเยอะ เนื้อยุ่ยหัก

TPW2

2. สามารถหักได้ด้วยมือเปล่า
3. แม้ว่าจะมิได้ตั้งไว้ใต้แสงแดดโดยตรง แต่แผ่นเกิดการบิดงอหรือโก่ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายในการติดตั้ง
4. แผ่นมีน้ำหนักเบาเกินไป เนื่องจากผลิตไม่ได้ตามมาตรฐาน
5. แผ่นแอ่น ไม่ว่าจะติดตั้งที่ระยะแป 40, 50 หรือ 60 ซม.
6. มีโอกาสที่น้ำฝนจะรั่วซึม เนื่องจากแผ่นโก่งตัว
7. เมื่อตีเข้าโครงเหล็กเกิดการแตก

TPW4 TPW6

 

แผ่น TPW

1. มีมาตรฐานการผลิตเดียวกับแผ่นเรียบที่ได้รับการรับรอง มอก. คือ เนื้อ uPVC มีคุณภาพ

TPW3

2. ไม่สามารถหักให้แตกได้ด้วยมือ
3. เมื่อเก็บในโกดังตามคู่มือที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้แจ้งสินค้าจะไม่มีการบิดงอหรือโก่ง ตามการรับประกันของบริษัท
4. เมื่อติดตั้งตามระยะแปและตามวิธีการที่ให้ในคู่มือ แผ่นจะไม่แอ่นหรือบิดตัว
5. มีตราประทับของบริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ด้านยิงสกรู บริษัทฯ ได้เริ่มประทับตรา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 เนื่องจากต้องการให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าได้ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ไม่ได้ซื้อสินค้าเลียนแบบ

TPW5