ประกาศผลการประกวด “โครงการออกแบบ Modula House 2014”

win1

 

      ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ชนะเลิศ “โครงการประกวดออกแบบ Modula House 2014” โดย บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด เป็นผู้จัดการประกวดขึ้น ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจจากหลากหลายอาชีพส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คณะกรรมการได้คัดเลือกแบบบ้านตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ uPVC ของบริษัทฯ ตามแนวคิด อยู่สบาย สร้างได้จริง

ผลงานที่ชนะเลิศ “ ½ Modular House ” ออกแบบโดย นายอนุพงศ์ ภู่ตระกูล แนวคิดในการออกแบบเน้นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการก่อสร้าง วัสดุส่วนใหญ่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้(Reuse) 100% และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่กระทบต่อบริบทโดยรอบ โดดเด่นเรื่องการไหลผ่านของอากาศ ช่วยระบายความร้อนและเพิ่มแสงธรรมชาติมายังตัวอาคารมากขึ้น การออกแบบยังคำนึงถึงการลดต้นทุนและลดเวลาการก่อสร้าง เพราะวัสดุที่ใช้จะเน้นโครงสร้างแบบถอดประกอบที่สามารถเชื่อมประกอบจากโรงงานแล้วมาประกอบที่หน้างานได้เลย ดังนั้นช่วยลดระยะเวลาการการก่อสร้างเกือบ100%
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ และสามารถติดตามข่าวสารการประกวดครั้งต่อไปได้ทางเว็บไซต์หรือ Facebook ตามข้อมูลด้านล่างนี้ ขอบคุณค่ะ

FB : www.facebook.com/thaiplastwood2014

Web : www.thaiplastwood.com